heart

Apie kultūrą Alytuje

Miesto kultūra ir ją puoselėjančios įstaigos

Alytaus miesto savivaldybės kultūros ir meno darbuotojai, puoselėdami kultūros įvairovę, savo veikla padeda kiekvienam miestiečiui atrasti bendrumo jausmą, suteikia galimybes aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime, sudaro palankias sąlygas naudotis kultūros paslaugomis ir realizuoti kultūrinės veiklos idėjas, skatina saviraišką, socialinę įtrauktį, ugdo kūrybiškumą.

Kultūrą mūsų mieste puoselėja 5 savivaldybės kultūros įstaigos: Alytaus miesto teatras, Alytaus J. Kunčino viešoji biblioteka, Alytaus kraštotyros muziejus, Alytaus kultūros centras, Alytaus telekinas, kitų sričių įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos. Kultūros veiklą koordinuoja Kultūros skyrius.

Nori organizuoti renginį?

Renginių organizatoriai turi teisę organizuoti kultūros, sporto, švietimo, kilnojamų atrakcionų, cirko vaidinimų ir kitus renginius Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose. Renginių organizatoriai gali kreiptis į savivaldybės administraciją ir pateikti prašymą išduoti leidimą organizuoti renginius, prekiauti ar teikti paslaugas renginiuose.
Mygtukas arrow pointing right